เคยเห็นถังดับเพลิงไมครับ อย่างน้อยก็น่าจะเคยเห็นตามสถานที่สำคัญต่างๆ หรือห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่รถโดยสาร (บางคัน)

แล้วเคยดูคำอธิบายข้างถังดับเพลิงไหมครับ ถ้าคุณลองอ่านดู จะพบว่าถังดับเพลิงนั้นไใช้ดับไฟได้แค่บางประเภทเท่านั้น ซึ่งการใช้ถังดับเพลิงกับไฟผิดประเภท สามารถก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าช่วยบรรเทาสถานการณ์

(เพิ่มเติม…)

โฆษณา